Monitoring

Monitoring serverů – monitoring.murka.cz

monitorujeme:

  • síťovou dostupnost (ping)
  • služby (http, smtp, pop3, smb …)
  • zatížení (CPU, RAM, HDD)
  • obsah služeb (HTTP vrací určitý obsah tj. web běží)

na vyžádání (v případě zájmu nás kontaktujte)

  • monitoring serverů/služeb za NAT pomocí VPN sítě
  • grafy dostupnosti jednotlivých monitorovaných služeb